Tranh học sinh tiểu học Quốc tế Thăng Long “gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương”

  • 23/09/2014 07:54
  • 0 bình luận
  • Hoàng Ngãi
  • In bài
ANTĐ - Tâm hồn trẻ thơ được phản ánh qua những bức tranh mộc mạc của các cháu thiếu nhi trường tiểu học Quốc tế Thăng Long, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, trong cuộc thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương”.

Tranh học sinh tiểu học Quốc tế Thăng Long “gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 1
Tranh của em Nguyễn Quế Anh, sinh ngày 22/5/2004, trường tiểu học Quốc tế Thăng Long
Tranh học sinh tiểu học Quốc tế Thăng Long “gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 2
Tranh của em Lê Minh Hằng, lớp 4A4, trường tiểu học Quốc tế Thăng Long
Tranh học sinh tiểu học Quốc tế Thăng Long “gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 3
Tranh của em Lê Thu Hằng, lớp 4A4, trường tiểu học Quốc tế Thăng Long
Tranh học sinh tiểu học Quốc tế Thăng Long “gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 4
Tranh của em Quỳnh Anh, lớp 4A4, trường tiểu học Quốc tế Thăng Long
Tranh học sinh tiểu học Quốc tế Thăng Long “gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 5
Tranh của em Phạm Hà Anh, lớp 4A4, trường tiểu học Quốc tế Thăng Long
Tranh học sinh tiểu học Quốc tế Thăng Long “gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 6
Tranh của em Hoàng Nam, lớp 4A4, trường tiểu học Quốc tế Thăng Long
Tranh học sinh tiểu học Quốc tế Thăng Long “gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 7
Tranh của em Minh Bách, lớp 4A4, trường tiểu học Quốc tế Thăng Long
Tranh học sinh tiểu học Quốc tế Thăng Long “gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 8
Tranh của em Trần Hương Lan, lớp 4A3, trường tiểu học Quốc tế Thăng Long
Tranh học sinh tiểu học Quốc tế Thăng Long “gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 9
Tranh của em Đặng Quân, lớp 4A4, trường tiểu học Quốc tế Thăng Long
Tranh học sinh tiểu học Quốc tế Thăng Long “gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 10
Tranh của em Nguyễn Khánh Linh, lớp 3A4, trường tiểu học Quốc tế Thăng Long
Tranh học sinh tiểu học Quốc tế Thăng Long “gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 11
Tranh của em Trần Vũ Hà My, lớp 5A3, trường tiểu học Quốc tế Thăng Long.

Tin cùng chuyên mục