Trân trọng tài nguyên con người

  • 17/01/2014 07:29
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Họa sỹ Trần Tuấn Long (44 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) rất tâm đắc với ý kiến của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư tại Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi coi tài nguyên con người là yếu tố quan trọng để phát triển đất nước.

- Cụ thể như thế nào?

- Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng tài nguyên thiên nhiên nào rồi cũng cạn kiệt, tài nguyên quan trọng nhất của Việt Nam là con người, vì vậy cần dồn toàn tâm toàn lực nhân sĩ, trí thức để xây dựng được chiến lược của Việt Nam trong 5-10 năm tới, người dân phải được tiếp cận với nguồn lực kinh tế của đất nước một cách công bằng, phải được tự do sáng tạo để phục vụ đất nước.

- Theo anh có khó để thực hiện điều này không?

- Như đất nước ta mới thoát khỏi ngưỡng nước nghèo, nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, nhu cầu đầu tư công cho việc phát triển hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội rất lớn, nơi nào cũng có nhu cầu đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thế nhưng, việc đầu tư công thời gian qua dàn trải dẫn tới nợ đọng lớn rất lãng phí. Chính Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã nói: “Nếu Việt Nam không đổi mới trong tương lai, chắc chắn sẽ gặp khó khăn, đó là tiên đoán hoàn toàn có căn cứ”. Vậy chúng ta cần phải hành động ngay.

- Cần hành động thế nào?

- Tôi nghĩ trước hết ở mỗi người ở cương vị quản lý cần thẳng thắn, minh bạch trong lĩnh vực của mình. Phải có chính sách đào tạo, sử dụng nhân tài nhất là thanh niên. Muốn phát huy tiềm năng con người để trở thành một loại tài nguyên đặc biệt chúng ta phải thay đổi cách sống, cách nghĩ khi làm luật, đưa ra chính sách ngay từ bây giờ.

Tin cùng chuyên mục