• Nhớ những ngày xây dựng Lăng Bác

    Nhớ những ngày xây dựng Lăng Bác

    ANTD.VN - Ngày 29-11-1969, Bộ Chính trị quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh thể theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân cả nước. Năm 1970, công tác chuẩn bị đã được tiến hành, song do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ diễn ra ác liệt ở miền Bắc, nên phải đến năm 1973 công tác xây dựng Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mới được thực hiện.