• Người Việt đang thay đổi định kiến về xe máy điện như thế nào?

    Người Việt đang thay đổi định kiến về xe máy điện như thế nào?

    ANTD.VN - Nhận thức của người Việt về xe máy điện đang dần thay đổi . Từ một phương tiện chỉ cho… học sinh và chỉ để loanh quanh gần nhà, xe máy điện đã trở thành mẫu xe hiện đại, thông minh và mạnh mẽ, tiến tới phát triển các phương tiện giao thông xanh trong tương lai.