• Chăm lo cho người lao động, bảo vệ-hỗ trợ ngư dân vươn khơi

    Chăm lo cho người lao động, bảo vệ-hỗ trợ ngư dân vươn khơi

    ANTĐ - Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người lao động; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 5,8% trong năm 2014, giải quyết việc làm cho 1,5 triệu lao động.