Tổng kết kế hoạch xây dựng Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

  • 12/02/2015 22:29
  • 0 bình luận
  • Quang Trường
  • In bài

ANTĐ - Chiều 12-2, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch xây dựng pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Đến dự có Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Tổng cục Cảnh sát, Văn phòng Bộ và các Cục chức năng Bộ Công an. 

Đại diện tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen do Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát khen thưởng

Đại diện tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen do Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát khen thưởng

Đại diện tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen do Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát khen thưởng Trước đó, ngày 15-10-2013, Bộ Công an ban hành Kế hoạch về việc xây dựng dự án Pháp lệnh Cảnh sát môi trường; theo đó, Tổng cục Cảnh sát và Cục Cảnh sát môi trường được giao làm Thường trực Ban soạn thảo xây dựng Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Ngày 31-7-2014, tại phiên họp thường kỳ tháng 7, Chính phủ đã thông qua dự án Pháp lệnh Cảnh sát môi trường, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ngày 23-12-2014, tại phiên họp thứ 33, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố Pháp lệnh Cảnh sát môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 05-6-2015.

Pháp lệnh Cảnh sát môi trường được xây dựng trên cơ sở quán triệt và thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm phù hợp với quy định Hiến pháp, sự đồng bộ, thống nhất của pháp luật, phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm và bảo vệ môi trường mà Việt Nam là thành viên.

Pháp lệnh tổng kết đầy đủ thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; tổ chức và hoạt động của Cảnh sát môi trường từ khi thành lập đến nay, đồng thời tham khảo có chọn lọc pháp luật có liên quan của một số quốc gia, phù hợp với điều kiện, thực tiễn Việt Nam.

Tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho tổ chức và hoạt động của Cảnh sát mội trường; đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; bảo đảm quyền con người, các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Pháp lệnh Cảnh sát môi trường gồm 5 chương, 19 Điều. Dự án Pháp lệnh Cảnh sát môi trường được xây dựng công phu, nghiêm túc trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và sự tham gia ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng Công an nhân dân; ý kiến đóng góp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ban, ngành và nhân dân. Tại buổi tổng kết, có 2 tập thể và gần 20 cá nhân được Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen đã có những đóng góp xuất sắc trong quá trình xây dựng Pháp lệnh.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Thiếu tướng Hồ Trọng Ngũ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội khẳng định, dự án Pháp lệnh Cảnh sát môi trường đã thể chế hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm về môi trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế; tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, vững chắc cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên qua đến môi trường; bảo đảm phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn ở nước ta và tính khả thi của Pháp lệnh, góp phần đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với loại tội phạm này.

Thời gian tới đề nghị Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an để triển khai mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh sát môi trường theo đúng quy định của Pháp lệnh..

Tin cùng chuyên mục