Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

  • 28/06/2011 23:52
  • 0 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài
(ANTĐ) - Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương cho biết, từ ngày 1 đến hết 30-7-2011, trên địa bàn cả nước sẽ thực hiện cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.

Cụ thể, từ ngày 1-7, điều tra viên và tổ trưởng sẽ trực tiếp đến các đơn vị điều tra thu thập thông tin, phúc tra từ ngày 15-7, và kết thúc khâu thu thập thông tin vào ngày 30-7. Ban chỉ đạo phải tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đồng thời cử người giám sát ngay từ ngày đầu hoạt động thu thập thông tin tại địa bàn, phát hiện sớm những sai sót để kịp thời uốn nắn, bảo đảm thông tin được thu thập theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Theo đó, nội dung điều tra bao gồm thực trạng nền sản xuất khu vực nông nghiệp; thông tin về nông thôn và dân cư nông thôn; thông tin phục vụ nghiên cứu về giới trong khu vực này.

Tin cùng chuyên mục