Tổng cục Môi trường phản hồi thông tin "mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp"

  • 12/10/2017 21:50
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTD.VN - Trước thông tin “Bộ Tài nguyên và Môi trường mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp”, Tổng cục Môi trường đã có thông tin phản hồi.
Tổng cục Môi trường đã có phản hồi trước thông tin “Bộ Tài nguyên và Môi trường mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp"

Tổng cục Môi trường đã có phản hồi trước thông tin “Bộ Tài nguyên và Môi trường mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp"

 

Tổng cục Môi trường cho biết, Kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 đã được điều chỉnh xuống còn 472 cơ sở, thay vì 758 cơ sở như kế hoạch ban đầu. Tức là, không phải mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp.

Cụ thể, theo thông cáo của Tổng cục Môi trường, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31-8 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tập trung thanh tra, kiểm tra đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200m3/ngày đêm trở lên.

Tổng cục Môi trường đã khẩn trương rà soát, lập danh mục và đề xuất Bộ phê duyệt Kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 đối với 758 cơ sở.

“Tuy nhiên, sau khi trao đổi, thống nhất với các Bộ, ngành và địa phương, để đảm bảo kế hoạch thanh tra không chồng chéo, không ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 sau đó đã được điều chỉnh xuống còn 472 cơ sở”, Tổng cục Môi trường thông tin.

Tổng cục Môi trường cho biết thêm, thực hiện kế hoạch thanh tra, Tổng cục Môi trường đã huy động sự tham gia tổng lực của các đơn vị trực thuộc, thành lập 13 đoàn thanh tra, lấy nòng cốt chủ trì là 3 Cục: Cục Kiểm soát hoạt động môi trường, Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Cục Môi trường miền Nam.

Bên cạnh đó còn có sự tham gia của Cục Kiểm soát ô nhiễm, Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường và các Sở TN-MT, Ban Quản lý Khu kinh tế/Khu công nghiệp, Sở Công Thương, lực lượng cảnh sát môi trường của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có cơ sở thuộc đối tượng thanh tra.

Thời gian thanh tra đối với mỗi đối tượng thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định. Trong thời gian này, đoàn thanh tra phải tiến hành đầy đủ các bước theo quy định, bao gồm: nghiên cứu, đánh giá về mặt hồ sơ, tài liệu; kiểm tra thực tế; lấy mẫu nước thải, khí thải và chất thải khác; phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm...

Trước đó, một số cơ quan báo chí đã đăng tải thông tin theo kế hoạch, trong năm 2017, Bộ TN-MT sẽ thanh tra hơn 750 doanh nghiệp ở 31 tỉnh/thành và kinh phí cho hoạt động này là hơn 43 tỷ đồng. Tính bình quân mỗi ngày, Bộ TN-MT phải thanh tra hơn 3 doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục