Tổng cục An ninh I – Bộ Công an: Quán triệt Luật Phòng chống khủng bố

  • 14/06/2014 06:54
  • 0 bình luận
  • Đức Minh
  • In bài
ANTĐ - Ngày 13-6, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh I – Bộ Công an tổ chức Hội nghị Quán triệt Luật Phòng chống khủng bố. Luật gồm 8 chương, 51 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2013. 

Luật quy định về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng chống khủng bố, hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống khủng bố; quy định các nhóm chính sách sẽ được thực hiện để bảo đảm hiệu quả công tác phòng chống khủng bố. Luật cũng đề cập đến vấn đề chống khủng bố, phát hiện khủng bố; tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về khủng bố; biện pháp chống khủng bố… Việc ban hành và thực thi Luật Phòng chống khủng bố góp phần tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, vững chắc cho công tác phòng chống khủng bố ngăn chặn tài trợ cho khủng bố, bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam và có tính khả thi...

Tin cùng chuyên mục