Tổng Công ty HUD đạt tốc độ tăng doanh thu bình quân 6,0%/năm

  • 29/06/2020 15:46
  • 0 bình luận
  • Lê Trang
  • In bài
ANTD.VN - Trong 2 ngày 27 và 28/6, Đảng bộ Tổng Công ty HUD đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Đảng ủy Tổng Công ty đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho Tổng Công ty tiếp tục phát triển trong những năm tới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hàng Đảng bộ Tổng Công ty HUD

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hàng Đảng bộ Tổng Công ty HUD

Các mặt công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, gắn công tác tổ chức xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng được nâng cao. Công tác tổ chức cán bộ được được quan tâm, triển khai đúng quy trình, quy định và mang lại hiệu quả tích cực.

Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trên 80% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ đã kết nạp 270 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ Tổng công ty HUD

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ Tổng công ty HUD

Tổng Công ty HUD đạt tốc độ tăng doanh thu bình quân 6,0%/năm; lợi nhuận tăng trưởng 6,5%/năm; nộp ngân sách tăng trưởng 26,5%/năm; Thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng 5,5%/năm.

Vốn sở hữu Nhà nước tại Công ty mẹ và các đơn vị được bảo toàn và phát triển. Thương hiệu HUD tiếp tục duy trì được uy tín và giá trị trên thị trường. Chương trình phát triển nhà ở xã hội được tiếp tục nghiên cứu, triển khai mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội…

Nhằm hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 nói trên, Đại hội đã thống nhất triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng…

Chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm biểu dương những kết quả mà Tổng Công ty HUD đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Những kết quả trên đã khẳng định vị trí và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ HUD trong quá trình xây dựng và phát triển Tổng Công ty.

Bí thư Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ HUD tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty HUD nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 31 thành viên. Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD được bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty HUD nhiệm kỳ 2020 – 2025, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Tin cùng chuyên mục