Tổng công ty Cảng hàng không nói gì về việc Tổng giám đốc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu?

  • 09/07/2018 07:16
  • 1 bình luận
  • Ngân Tuyền
  • In bài
ANTD.VN -Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã đồng loạt ký 76 quyết định bổ nhiệm cán bộ sát ngày nghỉ hưu.

Ký 76 quyết định bổ nhiệm trong 1 ngày

Cụ thể, ngày 19-6-2018, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt  Nam- ACV đã ký quyết định bổ nhiệm 76 chức danh trưởng, phó phòng của ACV, có hiệu lực từ 1-7-2018. Trong khi đó, ngày 19-7-2018, ông Hùng sẽ nghỉ hưu.

Trong các quyết định bổ nhiệm cán bộ, có một số phòng được ký bổ nhiệm cùng lúc trưởng phòng và 2 phó phòng như: phòng Mua sắm, phòng Công trình Kiến trúc, phòng Sân đường; phòng Kỹ thuật Thiết bổ nhiệm 3 cấp phó…

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không

Thực hiện theo thẩm quyền được phân cấp !

Thông tin về việc này, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT ACV cho biết, việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp.

“Nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của Tổng công ty, các chi nhánh của Tổng công ty được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi Tổng công ty chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ ngày 1-4-2016.

Thường vụ Đảng ủy, HĐQT Tổng công ty đã xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại Quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối phòng, ban chức năng và các cảng hàng không vào tháng 12-2016.

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong công tác quản lý điều hành đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017", ông Thanh lý giải.

Tổng công ty Cảng hàng không đang quản lý 21 sân bay lớn nhỏ trên cả nước

Tổng công ty Cảng hàng không đang quản lý 21 sân bay lớn nhỏ trên cả nước

Cũng theo Chủ tịch HĐQT ACV, giữa năm 2017, ông Nguyễn Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT của ACV đã nghỉ hưu theo chế độ. Do đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 213/BGTVT-TCCB ngày 26-4-2017, việc kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ đã được dừng lại và dự kiến được tiếp tục thực hiện sau khi có Chủ tịch mới được Đại hội cổ đông thông qua.

Sau khi ông Lại Xuân Thanh được bầu và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT của ACV vào tháng 6-2017, Thường vụ Đảng ủy và HĐQT thống nhất triển khai việc kiện toàn nhân sự quản lý các cấp sau khi kiện toàn tổ chức. Cụ thể là kiện toàn mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khối phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ Tổng công ty; Kiện toàn đồng bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sản xuất thuộc các chi nhánh cảng hàng không;  Định biên số lượng cấp phó của các đơn vị.

Tất cả là cán bộ trong quy hoạch

Theo ông Thanh, công tác rà soát, kiện toàn tổ chức theo các nội dung nêu trên được thực hiện từ 6-2017 đến tháng 3-2018. Theo các quyết định này, có tới 301 đầu mối cần bổ nhiệm cán bộ quản lý trên tổng số hơn 9.500 người lao động của toàn Tổng công ty.

Sau khi rà soát, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị đã nhiều lần họp, xem xét và ban hành các Nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ, trong đó giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký Quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền và quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Tổng công ty.

“Trong tháng 4 và 6-2018, chúng tôi đã thực hiện bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi 15 trường hợp; Bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch (đã được đề nghị từ năm 2016) 53 trường hợp  và bổ nhiệm mới 36 trường hợp trong quy hoạch.

Các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo Tổng công ty căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với mô hình mới; được thực hiện theo quy định, quy chế của Tổng công ty; đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021”, đại diện ACV khẳng định.

Được biết, Bộ GTVT đã yêu cầu ACV báo cáo cụ thể về vụ việc. ACV cũng cho biết đang cho thống kê lại cụ thể các trường hợp được bổ nhiệm để báo cáo Bộ GTVT trong thời gian sớm nhất. Bộ GTVT sẽ có thông tin chính thức sau khi thẩm định báo cáo.

Tin cùng chuyên mục