Tổng biên chế Nhà nước năm 2014 không đổi so với năm 2013

  • 28/11/2013 06:51
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách. Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách năm 2014 (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã) là 281.714 biên chế. 

Như vậy, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài năm 2014 không có sự thay đổi so với năm 2013, đều là 281.714 biên chế.

Tin cùng chuyên mục