Tổng biên chế công chức là 281.714 người

  • 15/12/2012 08:00
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2013 là 281.714 người, thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã). 

Như vậy, tổng biên chế công chức không giảm mà tăng 12 biên chế. Trong đó, 111.687 biên chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện có 161.950 biên chế. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gồm 1.077 biên chế. Quyết định này còn nêu rõ, có 7.000 biên chế công chức dự phòng.

Tin cùng chuyên mục