Tổng Bí thư yêu cầu kiểm tra thông tin "Xe tư nhân gắn biển số xanh"

  • 09/06/2016 21:21
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
ANTĐ - Chiều 9-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà Báo Thanh niên nêu liên quan đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. 

Cụ thể, ngày 9-6, Văn phòng Trung ương có công văn số 1200 -CV/VPTW thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà Báo Thanh niên nêu liên quan đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. 

Công văn nêu rõ: Báo Thanh niên số 155 ra ngày 03-6-2016 , tại trang 21 có đăng bài “Xe tư nhân gắn biển số xanh và “di sản” của Phó Chủ tịch Hậu Giang”. Đồng chí Tổng Bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Ban cán sự đảng: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà Báo Thanh niên đã nêu. 

Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với các cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra, kết luận, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Bài báo “Xe tư nhân gắn biển số xanh và “di sản” của Phó Chủ tịch Hậu Giang”

Bài báo “Xe tư nhân gắn biển số xanh và “di sản” của Phó Chủ tịch Hậu Giang”

“Xe tư nhân gắn biển số xanh và “di sản” của Phó Chủ tịch Hậu Giang”

đã đăng tải trên Báo Thanh niên

Tin cùng chuyên mục