Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Thi đua phải gắn với công việc hàng ngày"

  • 07/12/2015 13:05
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài

ANTĐ - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX sáng nay (7-12), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn với công việc hàng ngày của mỗi người và chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp; kết quả công tác thi đua chính là tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: "5 năm qua, ngành nào, cấp nào cũng có những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, đơn vị, tiêu biểu về lao động, sáng tạo, điển hình như các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì người nghèo... Đặc biệt là phong trào thi đua cả nước xây dựng nông thôn mới, mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều cách làm hay, thiết thực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống nhân dân”.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, chưa đồng đều, liên tục; nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị; một số phong trào tác dụng lan toả chưa cao; công tác sơ kết, tổng kết ở một số địa phương, đơn vị chưa được coi trọng đúng mức, chậm phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Đối tượng khen thưởng là những người lao động trực tiếp chưa nhiều. "Chúng ta cần suy nghĩ, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm này" - Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư nói: "Bác Hồ đã dạy: Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua". Để công tác thi đua khen thưởng tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới chúng ta quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn với công việc hàng ngày của mỗi người. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý nên lấy kết quả công tác thi đua làm tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên. Và mỗi đảng viên, cán bộ phải là hạt nhân nòng cốt của phong trào thi đua.
 

Tổng Bí thư cũng đề nghị các cấp cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng theo hướng chuyên trách, xây dựng bộ máy gọn nhẹ, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ này cần luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, kiến thức kinh nghiệm, gắn bó với quần chúng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực. Công tác thi đua phải được đổi mới toàn diện sáng tạo trong phong trào thi đua, tránh sự nhàm chán, tẻ nhạt. Phong trào cần phát triển rộng rãi, nhưng cần làm rõ ai thi đua với ai, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động, của tập thể, địa phương, đơn vị và của xã hội.

"Cần khen thưởng kịp thời với cá nhân lập thành tích xuất sắc nhằm cổ vũ động viên phong trào tạo hiệu quả thiết thực. Tăng cường khen đột xuất, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục