Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X: Giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống

  • 23/09/2015 07:33
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTĐ - Sáng 22-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 
*Đưa huyện đảo Trường Sa thành pháo đài bảo vệ chủ quyền vững chắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X: Giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống  ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Đại hội sáng 22-9

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích quan trọng mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được trong 5 năm qua, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới đất nước. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tán thành 5 nhóm chủ trương, giải pháp đã được xác định trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội, đồng thời chỉ rõ 5 nhiệm vụ cơ bản mà Đảng bộ Quân đội cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Cần tập trung làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách và pháp luật về quân sự, quốc phòng.Nghiên cứu xây dựng Chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và một số đề án bảo đảm quốc phòng ở các vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, biên giới, biển đảo. Nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và các địa phương, chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ. Tổng Bí thư chỉ rõ: Đảng bộ Quân đội cần chỉ đạo toàn quân chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược; chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; giữa quốc phòng - an ninh và đối ngoại... * Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc trọng thể tại thành phố Nha Trang. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Đảng bộ Khánh Hòa kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nhất là xây dựng, phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành pháo đài bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo đất nước; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, gắn phát triển kinh tế với giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan để bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu vào cấp ủy khoá mới, có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực, địa bàn quan trọng; trong đó, quan tâm đến cán bộ trẻ, tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy như tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Đồng thời, Đại hội cần lựa chọn những đại biểu đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tin cùng chuyên mục