Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phải chọn người thực sự xứng đáng để bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND

  • 21/01/2021 09:23
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng
  • In bài
ANTD.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Phải chọn những người xứng đáng để bầu ra những ĐBQH và HĐND các cấp thực sự đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ…”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phải chọn người thực sự xứng đáng để bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay, 21-1, Bộ Chính trị chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị tổ chức theo hình thức họp trực tuyến.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Đây là cơ hội chúng ta lựa chọn quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của của cuộc bầu cử lần này, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45 ngày 20-6-2020, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử. Đồng thời, bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Tiếp đó, Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định và tiến độ đã đề ra.

“Như vậy chúng ta chuẩn bị cuộc bầu cử quan trọng này có thể đồng thời với việc chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội đảng các cấp” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề nghị, ngay sau hội nghị quan trọng hôm này, cấp uỷ, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ để cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đặc biệt, cần chú trọng quán triệt thật tốt quan điểm tư tưởng, chỉ đạo và những chủ trương chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 13 đã đề ra về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

“Trong đó có việc xây dựng Quốc hội và HĐND các cấp trong sạch vững mạnh, nhất là trong công tác cán bộ. Phải chọn những người xứng đáng để bầu ra những ĐBQH và HĐND các cấp thực sự đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhắc thêm một số sự kiện, nhiệm vụ quan trọng sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa đề nghị, phải tổ chức và chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử làm sao thực sự dân chủ, đoàn kết và chọn ra được những đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

"Các đoàn thể Mặt trận, tất cả chúng ta, cả hệ thống chính trị chúng ta phải là rường cột để lãnh đạo đất nước, xây dựng tổ quốc của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ đã nói” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tin cùng chuyên mục