Tôn vinh Hiến pháp, giáo dục ý thức pháp luật cho CBCS CAND

  • 08/11/2013 13:06
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTĐ - Sáng 8-11, Bộ Công an đã tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là ngày lễ đã được tổ chức tại 40 quốc gia trên thế giới nhưng là lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nêu rõ, việc Quốc hội chọn ngày 9-11 là ngày Pháp luật của nước CHXHCN Việt nam có ý nghĩa chính trị, pháp lý quan trọng, nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân; đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước; đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hướng tới việc xây dựng nền văn hóa pháp lý hiện đại. “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hướng tới tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật và mỗi CBCS CAND phải là tấm gương trong việc chấp hành hiến pháp, pháp luật” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Tôn vinh Hiến pháp, giáo dục ý thức pháp luật cho CBCS CAND ảnh 1
Cán bộ Đồn Công an số 1, CAH Từ Liêm đến tận nhà phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân


Thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam nói riêng, luật phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Theo đó, một đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trong toàn lực lượng đã được triển khai với chủ đề “Lực lượng CAND xây dựng, thi hành và bảo vệ hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”.

Để phát huy ý nghĩa thiết thực Ngày Pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động tuân thủ hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sỹ CAND, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an yêu cầu, mỗi cán bộ chiến sỹ CAND cần thường xuyên trau dồi ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi hiến pháp, pháp luật; Công an các đơn vị địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cá nhân tổ chức để từ đó tham mưu với cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng, thực hiện hiến pháp, pháp luật; Nghiêm túc thực hiện kết luận số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kiện toàn bộ máy bổ sung biên chế, có kế hoạch  bồi dưỡng, nâng cao trình độ những người làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật. 

Tin cùng chuyên mục