Toàn quốc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong năm 2020

  • 17/12/2019 15:10
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XII và tiến tới Đại hội XIII của Đảng, do vậy việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác về xây dựng Đảng là rất cần thiết…
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu khai mạc

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu khai mạc

Sáng nay, 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 70 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với hơn 400.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới đất nước.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các đại biểu tập trung tiếp thu nội dung cơ bản chuyên đề, kết hợp nghiên cứu tài liệu, vận dụng sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đạt kết quả thiết thực, lâu bền.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020.

Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đã hướng dẫn triển khai thực hiện Chuyên đề theo Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 4/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó, cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt.

Cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề, tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”… 

Tin cùng chuyên mục