Toàn cảnh sự kiện trận chiến Gạc Ma tháng 3-1988

  • 14/03/2016 12:54
  • 0 bình luận
  • In bài