Toàn bộ trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp “sổ đỏ” theo quy định mới nhất

  • 04/08/2021 10:25
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ 1-9 có tới 13 trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp sổ đỏ mới trong đó bổ sung thêm 2 trường hợp đáng chú ý.

Các trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp "sổ đỏ" mới theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT gồm: Hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; Tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật; Chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

Người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng một phần diện tích đất, tài sản gắn liền với đất trên sổ đỏ đã cấp dưới các hình thức quy định tại mục (1) (2) (3); Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng hoặc của nhóm người cùng sở hữu, sử dụng;

Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp sổ đỏ; Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính; Sổ đỏ đã cấp bị hư hỏng hoặc bị mất; Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên trang 4 của sổ đỏ đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi;

Toàn bộ trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp “sổ đỏ” theo quy định mới nhất ảnh 1

Thông tư 09 đã bổ sung 2 trường hợp được cấp "sổ đỏ" mới khi đăng ký biến động

Ngoài các trường hợp trên, Thông tư 09 đã bổ sung 2 trường hợp được cấp "sổ đỏ" mới khi đăng ký biến động, đó là: Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định; Thửa đất được tách ra để cấp riêng giấy chứng nhận đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa.

Bên cạnh đó, còn có các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các trường hợp sau mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới "sổ đỏ":

- Nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất, quyền sở hữu toàn bộ tài sản gắn liền với đất đã cấp Sổ đỏ trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn; hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận…

- Chuyển quyền sử dụng một phần diện tích thửa đất, một phần tài sản gắn liền với đất đã cấp Sổ đỏ cho người khác trong các trường hợp quy định mục phía trên hoặc chuyển quyền sử dụng một hoặc một số thửa đất trong các thửa đất cấp chung một sổ đỏ thì bên chuyển quyền được xác nhận vào sổ đỏ đã cấp.

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Sổ đỏ đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất…

Tin cùng chuyên mục