Tổ chức thành công Hội nghị Hội đồng Cộng đồng văn hoá xã hội ASEAN

  • 24/06/2020 09:20
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Tại Hội nghị ASCC, các Bộ trưởng ủng hộ những ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 gắn liền với chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.
Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 23 được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 23 được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Ngày 23/6/2020, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 23 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây là Hội nghị định kỳ lần thứ 1 trong năm 2020 do Bộ LĐ-TB&XH, với vai trò Chủ tịch ASCC 2020, chủ trì tổ chức nhằm xem xét, thông qua các kết quả, văn kiện của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36. 

Trong bài phát biểu khai mạc của mình, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh năm 2020 là một năm quan trọng của ASEAN khi tất cả các cơ quan chuyên ngành và cả 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội đang thực hiện đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch tổng thể 2025.

Cùng với đó, các cơ quan chuyên ngành cũng thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch công tác 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch công tác cho giai đoạn 5 năm tiếp theo 2021-2025.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, với 15 cơ quan chuyên ngành liên quan phụ trách nhiều lĩnh vực, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội có sứ mệnh quan trọng khi kết nối trực tiếp với người dân và phục vụ cho người dân.

Trong bối cảnh xã hội đang đổi thay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghiệp, các nền tảng xã hội phát triển, già hóa dân số và thiên tai dịch bệnh đang ngày càng gia tăng, Bộ trưởng kêu gọi các nước thành viên ASEAN đoàn kết và hợp tác hơn nữa, phát huy vai trò của ASCC trong việc điều phối những nỗ lực của Cộng đồng để đảm bảo cho người dân có được một cuộc sống hạnh phúc, đảm bảo được ổn định và phát triển xã hội.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng ủng hộ những ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 gắn liền với chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng đã ra Tuyên bố chung và đạt được sự đồng thuận thông qua 02 văn kiện, Tuyên bố của Cộng đồng để trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 thông qua và ghi nhận, bao gồm: Tuyên bố ASEAN về Phát triển Nguồn nhân lực cho một Thế giới công việc đang đổi thay; Điều khoản tham chiếu của Hội đồng phát triển Giáo dục nghề nghiệp ASEAN.

Các Bộ trưởng cũng thống nhất về nội dung của Báo cáo Hội nghị ASCC lần thứ 23 để nộp lên Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 26/6/2020.

Tin cùng chuyên mục