Tính toán lại mức “lương khủng” của lãnh đạo

  • 12/11/2014 07:50
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài

ANTĐ - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, điểm mới ở dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh lần này là quy định về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. 

Trước đó, một số ý kiến ĐBQH đề nghị xem xét tiền lương phải dựa trên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tương quan với bình quân chung của doanh nghiệp và xã hội, tránh sự bất bình đẳng, quy định lương người quản lý doanh nghiệp quá cao, trong khi lương của công nhân quá thấp, không đủ sống.

Tiếp thu ý kiến này, dự thảo luật đã quy định nguyên tắc xác định tiền lương tuân thủ quy định của pháp luật về lao động; tiền lương, tiền thưởng của người lao động phải căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động, gắn với hiệu quả công việc, năng suất lao động. Riêng đối với tiền lương, tiền thưởng của người quản lý doanh nghiệp, ngoài hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, còn phải gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể về tiền lương, tiền thưởng để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tế.     

Thảo luận về dự án Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp sáng 11-11, một số ĐBQH đề nghị, dự thảo  không nên để đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ở các Bộ ngành mà cần có mô hình quản lý khác. 

Trong đó, đa số ý kiến nhất trí với việc cần phải lập một cơ quan khác, độc lập, có chức năng ngang Bộ đứng ra quản lý nguồn vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Lý do vì mô hình để các Bộ ngành quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp như hiện nay không tách bạch được việc quản lý Nhà nước với đầu tư kinh doanh, không đảm bảo minh bạch, “vừa đá bóng vừa thổi còi”, thiếu linh hoạt. 

Cũng theo các đại biểu, hiện nay nguồn vốn Nhà nước đang nằm trong các doanh nghiệp Nhà nước lên đến hơn 1 triệu tỷ đồng nhưng phân tán trong nhiều bộ ngành, đầu mối quản lý dẫn đến không phát huy được hiệu quả. Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề nghị phải tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư nhà nước để tránh thất thoát nguồn vốn của  Nhà nước.         

Tin cùng chuyên mục