Tinh gọn bộ máy để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an

  • 08/08/2018 21:00
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặt ra trong mọi tình hình. Do đó, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6 Khóa 12 về công tác cán bộ, Bộ Công an đã trở thành đơn vị đi đầu trong việc thực hiện chủ trương này. So với bộ máy cũ, Bộ Công an được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu hơn với việc giảm 6 tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Đây là cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí  lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế, tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC