• 20 tỉnh, thành phố chi trả trợ cấp người có công qua bưu điện

  20 tỉnh, thành phố chi trả trợ cấp người có công qua bưu điện

  ANTD.VN - Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, cả nước có 20 tỉnh, thành phố đã triển khai thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng qua hệ thống bưu điện. Tổng số tiền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công từ năm 2016 đến nay lên đến 5.800 tỷ đồng.

 • Hà Nội đề xuất cơ chế khuyến khích tự giảm biên chế

  Hà Nội đề xuất cơ chế khuyến khích tự giảm biên chế

  ANTD.VN - Hà Nội xác định, giảm biên chế cần tập trung vào chỗ thừa người yếu năng lực và thành phố cần cơ chế đặc thù để khuyến khích tự giảm biên chế nhằm giải quyết được các trường hợp hạn chế năng lực...

 • Hơn một năm, Hà Nội tinh giản 297 biên chế

  Hơn một năm, Hà Nội tinh giản 297 biên chế

  ANTD.VN - Thực hiện Nghị quyết 39, hơn một năm qua, Hà Nội đã tinh giản biên chế được 5 đợt với 297 trường hợp, trong đó có 47 công chức, 184 viên chức, 66 công chức cấp xã...

 • Hà Nội sẽ đưa ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm

  Hà Nội sẽ đưa ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm

  ANTD.VN - Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. UBND TP cũng nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

 • Mỗi Đảng viên Thủ đô nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu

  Mỗi Đảng viên Thủ đô nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu

  ANTD.VN - Sáng nay, 2-2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) và gặp mặt cán bộ, công chức cơ quan Thành ủy đầu Xuân Đinh Dậu 2017. 
  Sáng nay, 2-2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) và gặp mặt cán bộ, công chức cơ quan Thành ủy đầu Xuân Đinh Dậu 2017. 

 • Hà Nội sẽ tiếp tục sáp nhập các đơn vị có chức năng chồng chéo

  Hà Nội sẽ tiếp tục sáp nhập các đơn vị có chức năng chồng chéo

  ANTD.VN -Thời gian qua, nhờ rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, Hà Nội đã giảm 59 phòng ban, hàng trăm cán bộ trưởng, phó phòng; tinh giản hàng trăm biên chế và công tác này sẽ tiếp tục được thành phố thực hiện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

   

  Thời gian qua, nhờ rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, Hà Nội đã giảm 59 phòng ban, hàng trăm cán bộ trưởng, phó phòng, tinh giản hàng trăm biên chế và công tác này sẽ tiếp tục được thành phố thực hiện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

 • Hà Nội tinh giản gần 1.000 cán bộ

  Hà Nội tinh giản gần 1.000 cán bộ

  ANTD.VN - Ban Pháp chế - HĐND TP Hà Nội vừa công bố kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 và chính sách tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố đã giảm được 46 phòng, ban; 121 đơn vị sự nghiệp và tinh giản gần 1.000 cán bộ…

 • Hà Nội: Số phó giám đốc một Sở không quá 4 người

  Hà Nội: Số phó giám đốc một Sở không quá 4 người

  ANTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo số 280-TB/TU về kết luận phiên họp thứ ba của Ban chỉ đạo thành phố thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, về số lượng Phó giám đốc các sở của thành phố, Thành ủy yêu cầu thực hiện theo Nghị định số 24/NĐ-CP.

 • Hà Nội: Trước 15-6, sẽ hoàn thành việc kiện toàn bộ máy

  Hà Nội: Trước 15-6, sẽ hoàn thành việc kiện toàn bộ máy

  ANTĐ -  Đây là thông tin được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đưa ra sáng 24-5, tại hội nghị triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về việc rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm tại các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội do Thành ủy Hà Nội tổ chức.

 • Muốn có nhiều lãnh đạo trẻ, cán bộ cao tuổi phải biết hy sinh

  Muốn có nhiều lãnh đạo trẻ, cán bộ cao tuổi phải biết hy sinh

  ANTĐ - Một trong những điểm mới về công tác cán bộ của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 được đưa ra là phải phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) tối thiểu từ 10% trở lên. Cùng đó, thành phố sẽ chủ động điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp, kiên quyết tinh giản 10% tổng biên chế đến năm 2020.

 • Hà Nội: Sắp xếp cơ quan báo chí gắn với tinh giản biên chế

  Hà Nội: Sắp xếp cơ quan báo chí gắn với tinh giản biên chế

  ANTĐ - Văn phòng UBND TP vừa truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp tập thể UBND TP về Đề án Quy hoạch sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025 theo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.