• Giả mạo website gia tăng, nhận biết website tin cậy bằng cách nào?

    Giả mạo website gia tăng, nhận biết website tin cậy bằng cách nào?

    ANTD.VN -  Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC, Bộ TT-TT) vừa ra mắt hệ sinh thái Tín nhiệm mạng ( https://tinnhiemmang.vn ) nhằm cung cấp các chứng nhận tín nhiệm giúp người dùng nhận biết nhanh, chính xác các tổ chức, website, hệ thống và thiết bị tin cậy .