• Giữ vững an ninh khu vực, thúc đẩy sự can dự thực chất có phối hợp của các nước lớn tại tiểu vùng sông Mekong

    Giữ vững an ninh khu vực, thúc đẩy sự can dự thực chất có phối hợp của các nước lớn tại tiểu vùng sông Mekong

    ANTD.VN -  Đây là cách thức cần thiết để giúp xây dựng không gian phát triển cân đối, lành mạnh tại Tiểu vùng sông Mekong theo hướng cân bằng ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc, và huy động được sự can dự sâu sắc hơn, có phối hợp của Nhật Bản, Ấn Độ và các quốc gia, tổ chức quốc tế khác tại đây. Điều này đòi hỏi nhiều điều kiện từ nhiều phía, song quan trọng nhất vẫn là sự thống nhất nhận thức và phối hợp hành động trong AM-5 về lợi ích an ninh, chính trị bền vững của cả nhóm trong so sánh với lợi ích kinh tế đơn lẻ, ngắn hạn.

  • Điều kiện để đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia

    Điều kiện để đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia

    ANTD.VN - Trên cơ sở phân tích sự vận động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tác động tới Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2020 cũng như những dự báo về cấu trúc an ninh khu vực và tác động của cấu trúc trong những năm tới, nghiên cứu này đưa ra một số khuyến nghị về chính sách nhằm góp phần chủ động tạo ra những điều kiện để bảo đảm lợi ích và an ninh quốc gia Việt Nam. Phần này có một khuyến nghị về nhận thức và ba khuyến nghị về hành động, được xây dựng dựa trên ba lĩnh vực trụ cột là an ninh, kinh tế và chính trị, nhằm bảo vệ và phát huy được lợi ích quốc gia - dân tộc.