• Công bố tiêu chuẩn chất lượng mạng 5G tại Việt Nam

    Công bố tiêu chuẩn chất lượng mạng 5G tại Việt Nam

    ANTD.VN -  Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa ban hành Bộ chỉ tiêu chất lượng mạng 5G tại Việt Nam, làm căn cứ để hướng dẫn cơ quan, tổ chức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, thiết lập mạng và đánh giá chất lượng dịch vụ trên mạng 5G.