Tiếp tục xây dựng Quân đội hùng mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  • 22/12/2018 07:09
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2018), Báo ANTĐ trân trọng trích đăng, giới thiệu bài viết “Tiếp tục xây dựng Quân đội hùng mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Quân đội Việt Nam ngày càng trưởng thành vững mạnh, hoàn thiện về cơ cấu, có sức mạnh tổng hợp (Trong ảnh: Hải quân nhân dân Việt Nam huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng)

Quân đội Việt Nam ngày càng trưởng thành vững mạnh, hoàn thiện về cơ cấu, có sức mạnh tổng hợp (Trong ảnh: Hải quân nhân dân Việt Nam huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng)

Trưởng thành và lớn mạnh không ngừng

Mở đầu, bài viết điểm lại bề dầy lịch sử hào hùng 74 năm qua của Quân đội nhân dân Việt Nam, và đánh giá: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Quân đội ta đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng. Từ 34 chiến sĩ trong Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc đến thời kỳ cả nước bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và sau đó bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Quân đội ta ngày càng trưởng thành vững mạnh, hoàn thiện về cơ cấu, có sức mạnh tổng hợp, với các quân chủng, binh chủng hiện đại, các binh đoàn chủ lực cơ động mạnh, đủ khả năng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược… 

Trong những năm tới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp, thay đổi nhanh chóng và khó lường… Đối với đất nước ta, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt… 

Trong bối cảnh đó, Quân đội nhân dân Việt Nam với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc càng cần phải nêu cao cảnh giác, xây dựng ý chí quyết tâm, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội ngũ tiên phong, là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới, Quân đội ta cần tập trung làm tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhiệm vụ này đã được xác định trong các Nghị quyết của Đảng. Quán triệt, nắm chắc các nội dung, nguyên tắc, giải pháp của Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược biển, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia..., bám sát tình hình thực tiễn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chiến lược, sách lược, bảo đảm xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống về quân sự, quốc phòng.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, năng lực tác chiến trong toàn quân; đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ, bảo đảm có thể đánh thắng ngay từ ngày đầu, trận đầu. Phát huy các kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, tiếp tục đề ra các giải pháp mới trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, nhất là đối với các đơn vị được xác định tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng huấn luyện hiệp đồng tác chiến giữa các quân, binh chủng với hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ. Phải vừa tăng cường năng lực, sức chiến đấu cho các đơn vị chủ lực, cơ động, vừa tích cực xây dựng thế trận, lực lượng trong các khu vực phòng thủ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua các cuộc diễn tập cấp chiến dịch, chiến lược vừa qua, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục phân tích, đánh giá khả năng huy động nguồn lực, kiểm nghiệm năng lực tác chiến, từ đó đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện các phương án phòng thủ địa phương, khu vực, củng cố thế trận quân sự, quốc phòng trong cả nước, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân cả trong thời bình và thời chiến.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Ba là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ quân đội và các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao... Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ Quân đội phải luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn quân cần ra sức thi đua, thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sỹ. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội. 

Bốn là, làm tốt công tác dân vận trong toàn quân, vận động quần chúng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc…. Phát huy hơn nữa vai trò của các khu kinh tế - quốc phòng trở thành mô hình hiệu quả và là những điểm sáng, chỗ dựa vững chắc trên các tuyến biên giới, hải đảo về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc cùng tham gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tích cực tham gia thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe, xây dựng đường giao thông đến thôn, bản…; hỗ trợ đời sống và tạo sinh kế cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Năm là, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng cả trên bình diện đa phương và song phương, trở thành mũi nhọn trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Quá trình thực hiện phải nắm vững nguyên tắc chiến lược, nhưng phải hết sức linh hoạt về sách lược, tổ chức thực hiện đúng đắn, sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng, tiếp tục đưa quan hệ quốc phòng với các nước đi vào chiều sâu, bền vững...

 Trong quan hệ đối ngoại quốc phòng cần ưu tiên quan hệ với các nước có chung đường biên giới, củng cố phát triển quan hệ với các nước lớn, coi trọng quan hệ với các nước ASEAN, tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và các nước công nghiệp phát triển, hướng tới mục tiêu cao nhất là tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22-12-1944/22-12-2018), Quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân giành được những chiến công hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ đặt ra đối với Quân đội trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh,  chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ luôn “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự mong đợi và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Tin cùng chuyên mục