Tiếp tục khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

  • 23/05/2018 12:20
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Ngọc Trâm
  • In bài
ANTD.VN -Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1709/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Tiếp tục khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội ảnh 1

Chủ trì khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là ông Tống Trung Tín, Viện Khảo cổ học

Thời gian khai quật từ nay đến ngày 30-12-2018 trên diện tích 982m². Chủ trì khai quật là ông Tống Trung Tín, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Tin cùng chuyên mục