Tiếp tục đổi mới, quan tâm đào tạo cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội

  • 06/01/2019 07:34
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 5-1, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Minh Hạnh

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Minh Hạnh

Đổi mới, tiến bộ trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội trong năm 2018 vừa qua đã tập trung thực hiện được một khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung mới, yêu cầu và tính chất nhiệm vụ phức tạp, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm với chất lượng tốt, không ngừng đổi mới. Điển hình là đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng; thực hiện thí điểm nhất thể hóa mô hình tổ chức và chức danh cán bộ có nhiệm vụ tương đồng; đổi mới phương thức tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; đặc biệt là xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị... bước đầu đạt được những kết quả tốt.

Trong năm 2018, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng đã tham mưu sáp nhập, chuyển giao 7 tổ chức Đảng, giảm từ 59 còn 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; kiện toàn, sắp xếp 102 ban chỉ đạo thuộc UBND TP còn 28 ban chỉ đạo (giảm 74 ban); tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước và đơn vị sự nghiệp tiếp tục được tái cơ cấu và sắp xếp thu gọn đầu mối, tạo được dư luận tốt. Ngoài ra, ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội cũng đã tham mưu tổ chức thực hiện, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đã phát triển được 152/131 tổ chức Đảng, đạt 116%...

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự đổi mới, tiến bộ và những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực mà TP Hà Nội đã nỗ lực đạt được trong năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng nêu 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, thành phố cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành, lấy chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ.

Riêng đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng và tinh thông” gắn với “4 hóa” trong cơ chế vận hành (hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa tổ chức thực hiện).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm

Nhất trí với những đánh giá và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tiếp thu đầy đủ, bổ sung vào nhiệm vụ năm 2019 để tổ chức thực hiện. Cùng đó, cần tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trước mắt, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của thành phố phải chủ động tham mưu triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó cần đặc biệt lưu ý đến việc rà soát nhân sự; hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm bố trí cán bộ tại những địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt nghỉ hưu, không đủ điều kiện tái cử cấp ủy, HĐND, UBND các cấp và những nơi có những khó khăn, phức tạp, cần tăng cường cán bộ... 

Nhiệm vụ quan trọng nữa là ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc; tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; nội dung Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; quy định về trách nhiệm nêu gương…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Ban tổ chức Thành ủy phải tham mưu rà soát, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI); tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ thành phố đến cơ sở, nhất là phải giới thiệu được những cán bộ đủ tiêu chuẩn, thực sự có đức, có tài, quan tâm cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen của thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen của thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

“Ban tổ chức Thành ủy phải tham mưu rà soát, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI); tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ thành phố đến cơ sở, nhất là phải giới thiệu được những cán bộ đủ tiêu chuẩn, thực sự có đức, có tài, quan tâm cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân Chương Lao động hạng Ba cho nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Minh Hạnh; Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 31 cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố; Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. UBND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 6 tập thể…

Tin cùng chuyên mục