Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

  • 21/12/2012 07:00
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Chiều 20-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tăng và phát triển trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền. Cả nước có 9.650 hợp tác xã mới được thành lập. Đến nay đã có 54 liên hiệp hợp tác xã, thu hút trên 1.500 hợp tác xã tham gia. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt ở vùng nông thôn, tạo việc làm cho 10 triệu xã viên và hơn 2 triệu lao động...

Thay mặt Bộ Chính trị kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, kinh tế tập thể hiện vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, chưa đạt được mục tiêu Nghị quyết đặt ra. Nhiều hạn chế yếu kém được chỉ ra qua sơ kết 5 năm đến nay vẫn chưa được khắc phục về quy mô, phạm vi, mô hình tổ chức, đào tạo cán bộ, cơ chế quản lý; hiệu quả và đóng góp của kinh tế tập thể. Có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế yếu kém, đặc biệt nguyên nhân chủ yếu là nhận thức về kinh tế tập thể và các quan điểm phát triển kinh tế tập thể chưa đầy đủ, chưa thống nhất, có lúc lúng túng; chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, thậm chí còn đồng nhất hợp tác xã với doanh nghiệp; công tác chỉ đạo chưa ráo riết, quyết liệt…

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là vấn đề mới, rất khó khăn, thực hiện lâu dài, thường xuyên. Sắp tới cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và Chỉ thị 20 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

(Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục