Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ

  • 22/11/2011 22:46
  • 0 bình luận
  • (Theo TTXVN)
  • In bài
ANTĐ - Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và năm 2011, sáng 22-11, các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các cán bộ chủ chốt của Ban đã báo cáo, trao đổi về tình hình, kết quả công tác năm 2011, một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tích cực chuẩn bị quy hoạch cán bộ; khắc phục tính hình thức và những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ, tình trạng chạy chức chạy quyền, lợi dụng mối quan hệ thân quen, lợi ích nhóm...

Tổng Bí thư yêu cầu: Ban Tổ chức Trung ương tích cực chuẩn bị công tác nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ tới; tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ; phối hợp chặt chẽ, nền nếp hơn với các cơ quan hữu quan; đổi mới tổ chức, kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ; mạnh dạn đổi mới cơ chế, cách thức, lề lối, phương pháp làm việc khoa học chặt chẽ, sâu sát thực tiễn, tham mưu đắc lực cho Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Tin cùng chuyên mục