Họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng:

Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm

  • 29/09/2015 06:18
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTĐ - Ngày 28-9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 8. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ kết quả nổi bật là đã có sự chuyển biến tích cực trên nhiều khâu, nhiều việc, thúc đẩy hơn việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, xây dựng luật pháp, cơ chế chính sách, quy chế làm việc...Vừa qua, việc xử lý một số vụ án lớn, phức tạp, nghiêm trọng được thúc đẩy nhanh hơn, có tác dụng ngăn ngừa, răn đe, tuy nhiên cần tiếp tục làm kiên quyết, kiên trì, mạnh mẽ hơn, phối hợp tốt hơn để đạt hiệu quả cao hơn nữa. Trên cơ sở đánh giá thực tế các mặt công tác của Ban Chỉ đạo thời gian qua, để nhìn rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục, từ đó rút ra kinh nghiệm hoạt động trong thời gian tới.Về các công việc cần làm tiếp trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án trọng điểm, tăng cường khâu giám định, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giám định tư pháp, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về tham nhũng, kinh tế...Việc kiến nghị Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay”, cần lấy ý kiến các cơ quan chức năng, bảo đảm phù hợp với các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, luật pháp đã có, không được trái với Hiến pháp, trong phạm vi là phát hiện và xử lý tội phạm tham nhũng, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét và đề nghị ban hành. 

Tin cùng chuyên mục