Tiên phong hội nhập, HDBank ghi dấu một năm sôi động

  • 19/04/2015 16:14
  • 0 bình luận
  • Hương Loan
  • In bài
ANTĐ -HDBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Tiên phong trong quá trình hội nhập và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, HDBank đã ghi dấu một năm hoạt động sôi nổi với những kết quả khả quan. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh – Tài Chính năm 2015; Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2014 của Ban Kiểm soát và Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập niên độ tài chính năm 2014; Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên HDBank năm 2014; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Tờ trình về chiến lược tái cấu trúc HDBank; Tờ trình tổng hợp các vấn đề  ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2014; Tờ trình về việc thông qua mức thù lao phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS; Quỹ hoạt động của HĐQT & Kế hoạch ngân sách công tác xã hội từ thiện và cộng đồng năm 2015.


Tiên phong hội nhập, HDBank ghi dấu một năm sôi động ảnh 1


Năm 2014 là năm đầu tiên HDBank hoạt động trên nền tảng vừa sáp nhập thành công DaiABank vào HDBank và mua lại 100% vốn Công ty Tài chính Việt (SGVF). Do đó ngay từ đầu năm, HDBank đã dành ưu tiên hàng đầu cho các nhiệm vụ quan trọng như: ổn định bộ máy, tổ chức, hoạt động an toàn, kinh doanh hiệu quả.


Với sức mạnh cộng hưởng của 3 định chế tài chính, nhiều lợi thế của HDBank sau sáp nhập đã được khai thác, phát huy và từng bước thu được những kết quả khả quan. Tổng tài sản đạt 99.525 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2013. Tổng vốn huy động: 88.682 tỷ đồng, tăng 16% tỷ đồng so với năm 2013. Tổng dư nợ: 54.146 tỷ đồng tăng 10% so với năm 2013. Nợ xấu kiểm soát ở mức 1,4%. Lợi nhuận trước thuế: 700 tỷ đồng. ROA: 0,6%. ROE: 6,9%.


Mạng lưới 220 điểm giao dịch là các chi nhánh, PGD của HDBank và hơn 3000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc của HD Finance. Với lịch sử hoạt động lâu đời nhất trong hệ thống Ngân hàng TMCP, 25 năm qua HDBank đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn để định vị là một ngân hàng uy tín, vững mạnh, được hàng triệu khách hàng tin chọn.


Tiên phong hội nhập, HDBank ghi dấu một năm sôi động ảnh 2


HDBank hôm nay tiêu biểu cho sự cộng hưởng sức mạnh của 3 định chế tài chính và đang đi những bước vững chắc trên con đường trở thành một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Năm 2014, HDBank đã khẳng định uy tín và vai trò của mình khi luôn tích cực cung ứng vốn cho nền kinh tế bằng các chương trình tín dụng ưu đãi lớn như gói tín dụng 5.000 tỷ đồng lãi suất siêu ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp; gói tín dụng dành cho khách hàng cá nhân với lãi suất thấp nhất chỉ 6,8%năm; cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp FDI; được Ngân hàng Nhà nước chỉ định cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo...


Tiên phong hội nhập, HDBank ghi dấu một năm sôi động ảnh 3


Bên cạnh đó, HDBank đã nhận được sự hợp tác và phát triển kinh doanh của Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải Quan, Công ty Bảo hiểm Great Eastern, Công ty Tài chính Pru-Finance, Công ty Cổ phần chứng khoán TP. HCM (HSC), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Công ty Toyota Finance... HDBank tích cực triển khai các hoạt động kinh doanh để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, nhưng luôn chú trọng đến yếu tố an toàn và hiệu quả trong hoạt động.


Nói cách khác, tăng trưởng của HDBank luôn đảm bảo về chất và lượng theo hướng tăng tỷ trọng thu thuần từ hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập, tốc độ tăng thu nhập và tổng tài sản cao hơn tốc độ tăng phí điều hành, giảm dần sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng. Ngoài ra, thành công tích hợp hệ thống Core hiện đại giữa hai ngân hàng cùng với mạng lưới kinh doanh mở rộng, HDBank đã phát triển nhanh quy mô khách hàng cả về chiều rộng và chiều sâu với các sản phẩm tiện ích, đa dạng.


Bên cạnh đó công tác xử lý nợ xấu đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành đặc biệc coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng tâm với các giải pháp tổng thể, chuyên nghiệp và quyết liệt. Những thành quả HDBank đạt được trong năm 2014 đã tạo ra một nền tảng vững chắc để ngân hàng tiếp tục mục tiêu kinh doanh an toàn, bền vững. Năm 2015, HDBank sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu: tổng tài sản đạt 120.882 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2014; huy động thị trường 1 đạt 76.950 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2014; dư nợ tín dụng tăng 11% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 830 tỷ đồng; nợ xấu ≤ 3%; ROA: 0,6%; ROE: 8%.


Đại hội kết thúc thành công với sự nhất trí cao, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của cổ đông, các cấp quản lý đối với HDBank. HDBank sẽ tiếp tục câu chuyện thành công của mình bằng việc liên tục cải tiến và đổi mới các sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp, trên nền tảng mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng xã hội.  

Tin cùng chuyên mục