Tiền lãi gửi ngân hàng của doanh nghiệp phải chịu thuế

  • 02/01/2012 22:07
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
(ANTĐ) -  Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ của các doanh nghiệp… sẽ phải chịu thuế thu nhập. Đây là quy định tại Nghị định số 122/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Chính phủ vừa ban hành.

Theo đó, hàng loạt loại thu nhập sẽ được bổ sung vào danh sách thu nhập chịu thuế TNDN. Cụ thể, thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định… Đặc biệt, thu nhập từ lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng vay vốn cũng phải chịu thuế. Ngoài ra, Nghị định mới này cũng quy định một số loại thu nhập được miễn thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi.

Tin cùng chuyên mục