Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông sẽ bị tiêu hủy như thế nào?

  • 02/01/2020 16:26
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 27/2012/TT-NHNN, quy định về tiêu huỷ tiền giấy (cotton, polymer), tiền kim loại không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành.

Theo đó, căn cứ số liệu tồn kho tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ sẽ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thời gian tiêu huỷ tiền, số lượng, giá trị từng loại tiền tiêu hủy.

Hội đồng tiêu huỷ tổ chức tiêu hủy tiền tại Cục Phát hành và Kho quỹ ở Hà Nội (Cụm tiêu hủy phía Bắc) và tại Chi cục Phát hành và Kho quỹ ở TP.HCM (Cụm tiêu hủy phía Nam). Trường hợp cần thiết phải tổ chức tiêu hủy tiền tại cơ sở khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Nguyên tắc tiêu hủy tiền là phải đảm bảo bí mật Nhà nước và an toàn tuyệt đối trong công tác tiêu hủy tiền. Tiền tiêu hủy phải được kiểm đếm chọn mẫu làm căn cứ để Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy quyết định tỉ lệ kiểm đếm từng loại tiền trước khi tiêu hủy.

Tiêu huỷ theo số tiền thực tế đã nhận từ Kho tiền Trung ương sau khi có kết quả kiểm đếm, phân loại của Hội đồng tiêu hủy. Tiền sau khi đã tiêu hủy thành phế liệu phải bảo đảm không thể khôi phục để sử dụng lại như tiền.

Dự thảo cũng bổ sung quy định mới về phương pháp tiêu hủy tiền. Theo đó, tiền tiêu hủy là tiền giấy được tiêu hủy bằng hệ thống máy cắt hủy chuyên dùng. Tiền tiêu hủy là tiền kim loại được tiêu hủy bằng phương pháp nấu chảy hoặc máy hủy tiền kim loại chuyên dùng.

Tiền tiêu hủy bảo quản trong kho được kiểm kê mỗi tháng 1 lần, thời điểm 0 giờ ngày 01 hàng tháng. Việc kiểm kê do Phó Chủ tịch Hội đồng tiêu huỷ phụ trách cụm tiêu huỷ, Trưởng phòng Tiêu huỷ tiền, kế toán kho tiền tiêu huỷ thực hiện và trưng tập cán bộ giúp việc kiểm kê, dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát.

Hàng tháng, hàng quý và cả năm, Hội đồng tiêu huỷ tổng hợp số liệu về tiêu huỷ tiền, kết quả tiêu hủy tiền tại mỗi Cụm tiêu hủy trình Chủ tịch Hội đồng tiêu huỷ và gửi cho Hội đồng giám sát.

Kết thúc năm tiêu hủy tiền, Cụm tiêu hủy phía Bắc và Cụm tiêu hủy phía Nam tổng hợp số liệu, lập biên bản về kết quả tiêu hủy hoàn toàn tại mỗi cụm, có xác nhận của Hội đồng giám sát.

Hội đồng tiêu huỷ làm báo cáo tổng kết công tác tiêu huỷ tiền cả năm trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Hàng năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo kết quả công tác tiêu hủy tiền gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính.

Tin cùng chuyên mục