• Trách nhiệm với những tin đồn trên các trang mạng

    Trách nhiệm với những tin đồn trên các trang mạng

    ANTĐ - Tin đồn là những thông tin nhiều người quan tâm được truyền miệng cho nhau một cách không chính thức, chưa nắm rõ nguồn gốc, chưa được bảo đảm về tính chính xác. Sinh hoạt xã hội với sự phức tạp của các mối quan hệ, nhu cầu nắm bắt thông tin và cả trạng thái tâm lý ít nhiều có tính hiếu kỳ, đã làm cho tin đồn trở thành loại hiện tượng bình thường, khó có thể loại bỏ nó khỏi đời sống xã hội. 

  • Khu trục hạm 052D Trung Quốc gấp rút “nhập ngũ” chỉ vì Liêu Ninh

    Khu trục hạm 052D Trung Quốc gấp rút “nhập ngũ” chỉ vì Liêu Ninh

    ANTĐ - Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã được đưa vào biên chế hơn 1 năm nay nhưng Trung quốc vẫn chưa xây dựng được biên đội tàu sân bay chính thức, do chưa có tàu hộ vệ và tàu khu trục hộ tống đủ mạnh. Khu trục hạm Type 052D vội vã “nhập ngũ” phải chăng vì nguyên nhân này?