Tỉ lệ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 70%

  • 13/02/2017 19:32
  • 0 bình luận
  • ANTD
ANTD.VN - Theo báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, năm 2016, TP Hà Nội đã triển khai 29/44 nhóm dịch vụ công trực tuyến theo danh mục của Văn phòng Chính phủ và 25 dịch vụ ngoài danh mục.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC