Thường vụ Quốc hội xem xét Đề án tái cơ cấu kinh tế

  • 08/04/2012 22:37
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
(ANTĐ) - Tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), diễn ra vào trung tuần tháng 4-2012, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và Báo cáo bổ sung của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2012. 

Cũng tại phiên họp, UBTVHQ sẽ nghe 2 báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng và việc đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. UBTVQH còn cho ý kiến vào một số dự án: Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Giá; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp và Luật Quảng cáo; Luật Dự trữ quốc gia; Luật Xuất bản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật Điện lực; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Thư viện...

Tin cùng chuyên mục