Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Quan trọng là phải "nói đi đôi với làm"

  • 27/03/2021 15:10
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng
  • In bài
ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ là bước đầu, điều quan trọng phải sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nói đi đôi với làm…
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Quan trọng là phải "nói đi đôi với làm" ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị sáng 27-3

Sáng nay, 27-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 27 và 28-3-2021, được tổ chức tại 7.239 điểm cầu trên cả nước.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Quan trọng là phải "nói đi đôi với làm" ảnh 2

Quang cảnh hội nghị

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy Đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc về việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền; coi việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt nhiệm kỳ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Quan trọng là phải "nói đi đôi với làm" ảnh 3

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ là bước đầu.

Điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm; biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế nhằm mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân.

“Ngay sau hội nghị, các cấp ủy tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án khả thi, qua đó góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương.

Các cơ quan trung ương với chức năng, nhiệm vụ của mình cần tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để sớm thực thi trong đời sống. Qua đó, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém mà Đại hội đã chỉ ra…” - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Chiều 27-3, hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin cùng chuyên mục