Thực sự là 1 tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động

  • 25/04/2018 17:05
  • 0 bình luận
  • Đức Minh
  • In bài
ANTD.VN - Chủ trì phiên họp thứ 2, Tổ Biên tập xây dựng, thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh sau khi kiện toàn theo mô hình tổ chức mới, Bộ Công an phải thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động; có bản lĩnh chính chính trị vững vàng.

Phiên họp thứ hai tổ chức ngày 24-4 nhằm lấy ý kiến về một số nội dung công tác Đảng cần thực hiện đồng thời với việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an và phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chủ trì phiên họp thứ hai về công tác kiện toàn tổ chức Đảng

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chủ trì phiên họp thứ hai về công tác kiện toàn tổ chức Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó có một số nội dung giao Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện, Tổ Biên tập xây dựng, thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND đã tham mưu, đưa vào Đề án một số nội dung như kiện toàn tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Công an Trung ương phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an; kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an… 

Tại phiên họp lần thứ 2, sau khi Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành – Tổ trưởng Tổ Biên tập quán triệt, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm, Tổ Biên tập tiếp tục thảo luận 4 nội dung gồm: Phương án kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương; các tổ chức Đảng và cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương; nội dung ban đầu và phương pháp tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy định số 72- QĐ/TW, ngày 24-2-2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND và Tờ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị CAND.  

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương sau khi kiện toàn theo mô hình tổ chức mới Bộ Công an phải thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động; có bản lĩnh chính chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ và tư duy đổi mới, năng lực để lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANQG, TTATXH và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy ,tinh nhuệ từng bước hiện đại... 

Trên cơ sở 4 nội dung đưa ra thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Tổ Biên tập cần xây dựng Đề án một cách chi tiết, hoàn chỉnh, trình Bộ Chính trị nội dung chi tiết về phương hướng kiện toàn các tổ chức Đảng và cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương; nội dung sửa đổi quy định số 72 ngày 24-2-2017 của Bộ chính trị về tổ chức Đảng trong CAND và các cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND. Cùng với đó, cần xác định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn cán bộ dựa trên các yêu cầu về độ tuổi, kinh nghiệm thực tiễn và mô hình tổ chức được xây dựng.

Tin cùng chuyên mục