Thực hiện cơ chế tạm tha có điều kiện trong thi hành án phạt tù

  • 28/05/2015 09:33
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài
ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án thực hiện cơ chế tạm tha có điều kiện trong thi hành án phạt tù, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng lưu ý trong quá trình xây dựng Đề án, Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan để kịp thời bổ sung các quy định về tạm tha có điều kiện vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhất là dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).  

Đồng thời, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức các Đoàn khảo sát, nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm về biện pháp tạm tha có điều kiện trong thi hành án phạt tù của một số nước, phục vụ việc xây dựng Đề án.

Bộ Tài chính bố trí kinh phí xây dựng Đề án trong dự toán kinh phí thường xuyên của Bộ Công an.

Tin cùng chuyên mục