Thúc đẩy sử dụng chữ ký số

  • 18/09/2014 07:42
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTĐ - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước thành phố Hà Nội đến năm 2015 và định hướng 2020 là một trong những giải pháp góp phần tăng hiệu quả xử lý công việc, giảm thiểu thời gian và chi phí liên quan đến văn bản giấy, thúc đẩy cải cách hành chính. 

Chữ ký số chuyên dùng sẽ được sử dụng trong các giao dịch điện tử, từng bước thay thế các giao dịch truyền thống giữa các cơ quan hành chính Nhà nước của thành phố. Đến năm 2015, 100% văn thư của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn sẽ ứng dụng xác thực chữ ký số chuyên dùng trong giao dịch hành chính trên mạng của thành phố; 100% đơn vị trên ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào hệ thống “một cửa” điện tử.

Tin cùng chuyên mục