• Học viện CSND xây dựng thư viện điện tử

    Học viện CSND xây dựng thư viện điện tử

    ANTĐ - Ngày 21-1, Học viện CSND và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã ký kết biên bản thỏa thuận về dự án xây dựng thư viện điện tử tại Học viện CSND. 

  • Học viện CSND ra mắt 4 đơn vị mới

    Học viện CSND ra mắt 4 đơn vị mới

    ANTĐ - Ngày 14-11, Học viện CSND đã ra mắt 4 đơn vị mới, trong đó, Phòng Hợp tác quốc tế và bộ môn Toán - Tin học là 2 đơn vị được thành lập mới; đổi tên Phòng Hành chính tổng hợp thành Văn phòng Học viện CSND và Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm thành Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm. Đây là bước phát triển mới, đánh dấu sự trưởng thành của Học viện CSND trong quá trình trở thành một trung tâm đào tạo hàng đầu của ngành công an.