Thủ tướng yêu cầu báo cáo số lượng công chức

  • 05/08/2014 06:07
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài
ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn gửi các Bộ, ngành và địa phương liên quan thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc báo cáo số lượng công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Điện Biên, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Long; Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc, khẩn trương thực hiện việc xác định công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng và yêu cầu Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-8-2014.

Tin cùng chuyên mục