Thủ tướng trình Quốc hội cơ cấu thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

  • 26/07/2021 17:10
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 26-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày trước Quốc hội tờ trình về cơ cấu thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tướng trình Quốc hội cơ cấu thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất Quốc hội xem xét cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới với 27 thành viên, trong đó có 4 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng

Theo tờ trình, Thủ tướng Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm:

Một Thủ tướng Chính phủ.

Bốn Phó Thủ tướng Chính phủ, dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: (1) Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; (2) Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; (3) Kinh tế ngành; (4) Khoa giáo - Văn xã.

18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

Bốn Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tờ trình nhấn mạnh quan điểm cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ vừa bảo đảm sự kế thừa, ổn định, vừa có sự đổi mới, thực hiện đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Thực hiện cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành với quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc xây dựng phương án cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV như tờ trình của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng với cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ như vậy bảo đảm phù hợp với Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua, kế thừa, phát huy ưu điểm và những kết quả tích cực đã đạt được của cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XIV, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn tổ chức, hoạt động của Chính phủ cũng như yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị vẫn nên bố trí cơ cấu số lượng 5 Phó Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm tính ổn định trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép” như hiện nay.

Theo lịch làm việc, ngày 28-7, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích