Thủ tướng quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19

  • 27/05/2021 07:33
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 26/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg, về việc thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19.

Theo đó, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19 Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

Quỹ do Bộ Tài chính quản lý. Tên giao dịch tiếng Anh của Quỹ là: Vietnam Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019 (viết tắt là VFVC).

Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ.

Quỹ vaccine phòng Covid-19 được quy định là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; có tư cách pháp nhân; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Quỹ có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của Quỹ của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán nhà nước; giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.

Thủ tướng quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19 ảnh 1

Quỹ vaccine phòng Covid-19 sẽ huy động các nguồn lực xã hội để phục vụ các hoạt động nhập khẩu, nghiên cứu và sử dụng vaccine phòng Covid-19

Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho nhưng phải đảm bảo an toàn.

Về thẩm quyền quyết định chi của Quỹ thì Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chi từ Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho các hoạt động này theo quy định.

Sau đó, Bộ Tài chính sẽ xuất Quỹ để chi theo nội dung Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và căn cứ hồ sơ đề nghị của Bộ Y tế.

Quỹ sẽ phải thực hiện chế độ báo cáo kế toán, quyết toán, công khai tài chính quỹ theo quy định của Luật Kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đồng thời, Quỹ có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện thu, chi, quyết toán tài chính quỹ để tổng hợp chung nguồn lực báo cáo Chính phủ, Quốc hội trong các báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; thực hiện công khai số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại (nếu có).

Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho người dân; số dư Quỹ (nếu có) được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước...

Tin cùng chuyên mục