Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

  • 05/01/2018 06:00
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định giao 5 Bộ, gồm Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu gửi báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu gửi báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Theo Quyết định số 01/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH-ĐT chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) là 6,7%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) khoảng 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP 33 - 34%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 88%.

Bộ NN&PTNT được giao chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng kế hoạch năm 2018 khoảng 41,6%. Bộ Công Thương được giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau: Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 8 -10%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Bộ Y tế được giao chỉ tiêu số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) là 26 giường, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 88,5%.

Những chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 được giao cho Bộ LĐ-TB&XH gồm: Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ 1-1,5%, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo là 4%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 58-60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận đào tạo là 23-23,5%.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ KH-ĐT giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 về thông tin và truyền thông, giáo dục, đào tạo và nhiệm vụ điều tra cơ bản cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương. Các nhiệm vụ điều tra cơ bản được giao theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Bộ trưởng Bộ KH-ĐT thông báo để các cơ quan đại diện chủ sở hữu biết, giao nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2018 cho các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước theo quy định. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu căn cứ vào các chỉ tiêu được giao nêu trên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cho các đơn vị liên quan trước ngày 31-1-2018. Tổ chức thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được giao theo Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định này. Đồng thời, định kỳ hàng quý, gửi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 về Bộ KH-ĐT để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục