Thủ tướng đồng ý cổ phần hóa 22 doanh nghiệp đường sắt

  • 29/11/2014 06:51
  • 0 bình luận
  • Thư kỳ
  • In bài

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sắp xếp các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện cổ phần hóa năm 2015 các Công ty Vận tải hành khách, Hà Nội và Sài Gòn (sau khi chuyển thành công ty TNHH một thành viên trong năm 2014).

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý thực hiện cổ phần hóa 15 Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt trong năm 2015 gồm: Hà Hải, Hà Thái, Yên Lào, Hà Lạng, Vĩnh Phú, Hà Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Bình Trị Thiên, Quảng Nam-Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải, Sài Gòn.

5 Công ty TNHH một thành viên Thông tin tín hiệu đường sắt: Hà Nội, Bắc Giang, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn cũng thuộc diện thực hiện cổ phần hóa năm 2015.

Tin cùng chuyên mục